Vilken varelse fick ett öga utstucken av Odysseus och hans besättning?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1620

Vilken varelse fick ett öga utstucken av Odysseus och hans besättning?

En cyklop

Förklaring

Cykloper är människoätande jättar från den grekiska mytologin. De har ett öga mitt i pannan. Hjälten Odysseus är huvudperson i eposen "Odysséen" och en av de viktigaste personerna i "Iliaden". Odysseus (och hans vän Misenos) landstiger vid cyklopernas land och finner en stor grotta. I grottan finner de mat som de festar på, men de är inte medvetna om att grottan bebos av cyklopen Polyfemos som äter upp en del av männen. Odysseus sticker ut Polyfemos öga varpå han driver med honom och ropar att det är "ingen" som stuckit ut hans öga. Polyfemos skriker efter hjälp med orden: "Ingen har stuckit ut mitt öga", men eftersom "ingen" har gjort någonting är det heller ingen som kommer till hans hjälp.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 75% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-26.