Vem gav uppslaget som ledde till konfirmationens allmänna införande i Sverige mot slutet av 1700-talet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1622

Vem gav uppslaget som ledde till konfirmationens allmänna införande i Sverige mot slutet av 1700-talet?

Jacob Serenius

Förklaring

I Sverige är konfirmationen ett speciellt slag av kyrklig gudstjänst som avslutar en tid av ungdomars utbildning i den kristna tron. Konfirmationsgudstjänsten är en bekräftelse av dopet och betraktas vanligtvis inte som ett sakrament i Svenska kyrkan. Förr var en genomgången konfirmation en förutsättning för att få delta i nattvarden, men numera förutsätts för nattvardsfirande endast att man är döpt. Biskopen Jacob Serenius (år 1700-1776) gav uppslaget till de åtgärder som ledde till konfirmationens allmänna införande i Sverige mot slutet av 1700-talet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 47% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-26.