Från vilken religion kommer begreppet "dharma"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1681

Från vilken religion kommer begreppet "dharma"?

Buddhismen

Förklaring

I hinduismen och buddhismen är dharma den eviga rättsordningen som existerar i kosmos, i samhället och i den enskilda individen. Dharma är Buddhas lära och beskriver metoder för att uppnå nirvana. Dharma har nära samband till karma. Buddhismen har anhängare över hela världen och är en av de stora världsreligionerna.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 75% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.