Från vilken religion känner vi begreppet nattvard?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1682

Från vilken religion känner vi begreppet nattvard?

Katolicismen

Förklaring

Nattvarden är enligt en del kyrkor ett kristet sakrament och enligt andra kyrkor ett symboliskt firande av Jesu sista måltid. Nattvarden har bakgrund i Jesus sista måltid med sina lärjungar. Under nattvarden delar prästen ut vin och bröd till församlingen. Nattvarden finns i både katolicismen och protestantismen, men tolkas på olika sätt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 81% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.