Vad delar prästen ut under nattvarden?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1683

Vad delar prästen ut under nattvarden?

Vin och bröd

Förklaring

Nattvarden är ett kristet sakrament. Under kyrkans nattvardsgudstjänst delar prästen ut vin och bröd till församlingen under nattvarden. Denna rituella handling förvissar människorna om syndernas förlåtelse och hänvisar till Jesus sista kvällsmåltid med apostlarna. Nattvarden återfinns i både katolisismen och protestantismen men tolkningen skiljer sig.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 59% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.