Från vilken religion känner vi begreppet karma?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1684

Från vilken religion känner vi begreppet karma?

Buddhismen

Förklaring

Karma är ett centralt begrepp i indisk religion och filosofi, t.e.x. i buddhismen. Enligt läran om karma är det människans handlingar (dvs. karma), som delvis orsakar att man återföds om och om igen (samsara) och delvis avgör i vilken skepnad ens nästa återfödsel kommer ske. Karma kan översättas till "orsak och verkan". Karma är en princip som beskriver hur tankar, ord och handlingar skapar intryck i våra sinnen. Dessa intryck mognar senare under rätta omständigheter och visar sig som våra inre och yttre upplevelser.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 87% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.