Från vilken religion känner vi begreppet samsara?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1685

Från vilken religion känner vi begreppet samsara?

Buddismen

Förklaring

Samsara är det buddhistiska och hinduiska uttrycket för själens vandring genom olika tilvarelseformer. Det börjar med födelsen som blir till lidande och död för att sedan återfödas på nytt. Ordet samsara kommer från sanskrit: "Att flyta ihop", eller att passera genom olika stadier, att vandra. I Europa kallas samsara även reinkarnation och säger att vi alla är rastlösa själar som har levt i andra kroppar och vistats i andra miljöer. Buddhismen's (och hinduismen's) mål är att bli frälst från samsaras förverkande och därmed komma ur den eviga återfödelsen och i stället uppnå nirvana.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 50% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.