450 / 25 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #17006

450 / 25 = ?

18

Förklaring

Division anges oftast med symbolerna "/" eller "÷" och är det fjärde grundläggande räknesättet inom aritmetiken. De andra är addition, subtraktion och multiplikation. Division är det fjärde eftersom det förutsätter multiplikationen definierad. I uttrycket a/b=c, kallas "a" för täljare, "b" kallas nämnare och "c" kallas kvot. Division av två heltal kan resultera i en rest.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 50% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-04.

Liknande frågor