Vem var Abbé Pierre?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #1713

Vem var Abbé Pierre?

En fransk präst

Förklaring

Henri Antoine Grouès föddes i Lyon år 1912. År 1930 gick han med i ett kloster för att bli munk, men pågrund av sjukdom var ett ansträngande klosterliv inte möjligt. I stället deltog han i seminarier och prästvigdes år 1938. Under Andra världskriget var Grouès aktiv i den franska befrielserörelsen. I detta arbete använde han sig av flera pseudonymer, bl.a. Abbé Pierre som han fortsatte kalla sig även efter krigets slut. Abbé Pierre vigde sitt liv åt de fattiga och nödställda. Han grundade välgörenhetsorganisationen Emmaus i syfte att främja denna sak.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.