Hur mycket kan en anakonda väga?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1715

Hur mycket kan en anakonda väga?

150 kg

Förklaring

Anakondor är ett släkte i familjen boaormar. Den gröna anakondan är världens tyngsta och en av världens längsta ormar. Anakondan kan bli ca 9 meter lång och väga upp till 150 kg. Den lever i våtmarker omkring Amazonfloden och i det nordliga Sydamerika. Anakondan livnär sig på däggdjur och skulle kunna äta en människa. Den tillbringar större delen av sitt liv i vattnet på jakt efter byten. Anakondan ligger på lur i vattnet och fångar djur som går dit för att dricka. Den stryper sina byten till döds med sin kraftfulla kropp. Honorna föder upp till 40 levande ungar som vid födseln är 66 cm långa.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.