Vad var namnet på det första bilföretaget som Henry Ford grundade år 1899?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #17403

Vad var namnet på det första bilföretaget som Henry Ford grundade år 1899?

Detroit Automobile Company Inc.

Förklaring

Henry Ford byggde sina första två bilprototyper på 1890-talet. År 1896 färdigställde han sin första bensindrivna bil - Ford Quadricycle och år 1903 grundade han bilföretaget "Ford Motor Company Inc". I syfte att effektivisera sin bilproduktion introducerade han den amerikanske ingenjören Frederick Winslow Taylors vetenskapliga arbetsdelning (Scientific Management). Ford använde också Taylors idéer till att konstruera världens första löpandeband.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 30% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-14.