Vilka var först med att beskriva spiralstrukturen för DNA?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1764

Vilka var först med att beskriva spiralstrukturen för DNA?

J. Watson och F. Crick

Förklaring

Friedrich Miescher var den förste som lyckades isolera DNA. Detta gjorde han år 1869. Eftersom DNA konstaterades i cellkärnan kallade han det "nuclein". År 1952 genomförde Alfred Hershey och Martha Chase det berömda Hershey-Chase-experimentet. Med detta experiment bekräftade de att det var DNA och inte proteiner som bar på den ärftliga informationen. År 1953 beskrev James D. Watson och Francis Crick spiralstrukturen för DNA. År 1962 belönades Watson, Crick och Wilkins med Nobelpriset i medicin för sina upptäckter om DNA's struktur.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 26% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-27.