Vilket av följande däggdjurs avkommor kallas lamm?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #17930

Vilket av följande däggdjurs avkommor kallas lamm?

Får

Förklaring

Ett tamfår är dräktigt i ca fem månader och föder ofta två lamm. Beroende på fårets ras ger det 2-10 kg ull per år. Numer är ullen mestadels en biprodukt. Det finns nästan 1000 olika fårraser i världen. Vanliga raser för köttproduktion är Texel, Suffolk och Dorset. En fårhona kallas tacka, en hanne kallas bagge och en unge för lamm.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 69% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-11.