Vad livnär sig svartråttan huvudsakligen av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #17958

Vad livnär sig svartråttan huvudsakligen av?

Spannmål

Förklaring

Det finns fler än femtio olika råttarter i världen. Två av dessa är brunråtta och svartråtta. Brunråttan är mest framträdande, eftersom den kan leva på nästan allt, till skillnad från svartråttan som föredrar spannmål. Råttor är däggdjur och är större än sin släkting musen. En råtta väger sällan mer än ett halvt kg. Råttan betraktas oftast vara ett skadedjur eftersom dess kost innefattar avfall, vilket kan medföra spridning av sjukdom. Råttan kan också hållas som husdjur och används i olika experiment.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 31% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-11.

Liknande frågor