Vilket av följande beteenden är karaktäristiskt för kaniner?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #17971

Vilket av följande beteenden är karaktäristiskt för kaniner?

Gräva underjordiska gångar

Förklaring

Den europeiska kaninen, ofta enbart kanin eller vildkanin, lever naturligt i de fria i sydvästra Europa. På andra håll där den flytt fångenskap utgör den en risk för den lokala biologiska mångfalden och jordbruksgrödor. Dess bakben och öron än kortare än harens, men i övrigt är dessa två djur mycket lika varandra. Kaninen väger mellan 1-2 kg. Kaninen föds blind och pälslös och är därför mycket beroende av sin moder. Kaninen lever i kolonier och gräver komplexa gångar under marken.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 54% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-11.