Hur långt är ett hangarfartyg av Nimitz-klass?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #1813

Hur långt är ett hangarfartyg av Nimitz-klass?

340 meter

Förklaring

Nimitz-klassen är världens största fartygsklass av hangarfartyg. USA har sammanlagt tio hangarfartyg av typen Nimitz. Dessa är 340 meter långa och upp till 78 meter breda. Hangarfartygen drivs av en kärnreaktor och har en maxhastighet på över 56 km/h. När ett flygplan ska lyfta från ett hangarfartyg är det oftast nödvändigt att segla i motvind i syfte att öka lyftkraften. Ett hangarfartyg har vanligtvis cirka 85 flygplan och 5.600 besättningsmedlemmar och flygplansbesättning.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-28.