Vilka tre föreningar består krut av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #18178

Vilka tre föreningar består krut av?

Salpeter, kol och svavel

Förklaring

Krutet uppfanns i Indien år 900, men blev inte känt i Europa förens år 1338. Det första krutet som framställdes blandades fel. Det var först i början av 1700-talet som man hade uppnått det optimala förhållandet för framställning. Krut består av 75% salpeter, 10% svavel och 15% kol. Denna typ pulver färgas svart av innehållet av träkol och kallas därför svartkrut. Det har en kraftig rökutveckling.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 81% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.