Vad står förkortningen Unesco för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #18207

Vad står förkortningen Unesco för?

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Förklaring

Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett av Förenta nationernas fackorgan. Medlemskap i Unesco går hand i hand med FN-medlemskap, vilket innebär att alla FN-medlemmar har rätt till medlemskap i Unesco. Icke-FN-medlemmar kan upptas på rekommendation av organisationens styrelse. Organisationen finansieras av medlemsländerna

Statistik

Svarstid 0s (0s). 33% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.