Hur många ombud från varje medlemsland ingår i generalkonferensen, som är Unescos högsta beslutande organ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #18208

Hur många ombud från varje medlemsland ingår i generalkonferensen, som är Unescos högsta beslutande organ?

5

Förklaring

Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett av Förenta nationernas fackorgan. Medlemskap i Unesco går hand i hand med FN-medlemskap, vilket innebär att alla FN-medlemmar har rätt till medlemskap i Unesco. Icke-FN-medlemmar kan upptas på rekommendation av organisationens styrelse. Organisationen finansieras av medlemsländerna.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 27% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.