Om en persons nominella inkomst var 100 och det skett en inflation på 10%, hur mycket har då denna persons köpkraft sjunkit med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #18236

Om en persons nominella inkomst var 100 och det skett en inflation på 10%, hur mycket har då denna persons köpkraft sjunkit med?

10 %

Förklaring

Löneinkomst justerad för inflation och deflation kallas reallön. Den tar hänsyn till vad inkomsttagaren faktiskt får ut av sin lön i form av köpkraft. Om reallönerna stiger kan lönemottagaren köpa fler varor för sin lön än tidigare. Under längre tid förväntas den genomsnittliga reallönen stiga i takt med den ekonomiska (real)tillväxten, eftersom lönerna följer arbetstagarnas produktivitet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 70% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.