Mot vilka sjukdomar skyddar barnvaccinet MPR?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18245

Mot vilka sjukdomar skyddar barnvaccinet MPR?

Mässling, påssjuka och röda hund

Förklaring

MPR-vaccinet ges som en injektion och skyddar mot mässling (morbilli), påssjuka (parotit) och röda hund (rubella). I Sverige ingår vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Vaccinet innehåller levande försvagade virusstammar som förökar sig efter injektion. Då partiklarna är försvagade blir infektionen lindring och kroppens immunförsvar utvecklar ett immunologiskt minne så att man undviker att bli smittad av en riktig stam.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.