Sverige gick med i EU 1995 men har inte infört euron som valuta. Vilket av följande EU-länder har även det kvar en egen valuta?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #18252

Sverige gick med i EU 1995 men har inte infört euron som valuta. Vilket av följande EU-länder har även det kvar en egen valuta?

Danmark

Förklaring

Ekonomiska och monetära unionen (EMU) omfattar ekonomisk och monetär politik. 1999 genomfördes det  tredje steget då euron infördes som elektronisk valuta i elva av EU:s medlemsstater. Danmark och Storbritannien valde att stå utanför valutaunionen, medan Grekland och Sverige inte uppfyllde kraven för att få delta. Det var först den 1 januari 2002 som euromynten och eurosedlarna introducerades.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 66% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.