Vilket av följande ord är en konjunktion?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #18254

Vilket av följande ord är en konjunktion?

Och

Förklaring

En konjunktion är ett ord eller en fras som binder samman satsdelar eller satser. De kan vara samordnande eller underordnande. Samordnande konjunktioner binder samman satser, ord eller satsdelar av samma typ, t.ex. 'och': Jag åt och han drack. Underordnande konjunktioner inkorporerar en bisats som en satsdel i en annan sats, t.ex. 'att': Jag vet att du ljuger.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 66% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.