Vilken biolog arbetade med studier av ärftlighet och förde Gregor Mendels idéer vidare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #18280

Vilken biolog arbetade med studier av ärftlighet och förde Gregor Mendels idéer vidare?

William Bateson

Förklaring

Den brittiske biologen och genetikern William Bateson levde år 1861-1926. Han var den första person som använde termen genetik för att beskriva studiet av ärftlighet och biologiskt arv. Han populariserade också Gregor Mendels idéer efter att dessa återupptäckts och vidareutvecklats. Innan år 1900 arbetade Bateson med biologisk variation och hur dessa mekanismer kunde belysa evolutionen. Efter år 1900 började Bateson använda ordet genetik och utförde studier som bekräftade Mendels tidigare upptäckter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.