Vad kallas almträdets frukt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #18298

Vad kallas almträdets frukt?

Manna

Förklaring

Almsläktet (Ulmus) är ett växtsläkte träd. Det omfattar flera arter som är vanligt förekommande i tempererade områden på norra halvklotet. Barken är grå, brun eller olivfärgad. De är lövträd eller grova buskar med varierande kronform. Med tiden blir barken djupt fårad eller uppdelad i grova plåtar. Almens frukt kallas manna och är platt. Många almar är drabbade av svampsjukdomen almsjukan.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.