Hur många dagar efter Jesus födelsedag infaller kyndelsmässodagen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #18308

Hur många dagar efter Jesus födelsedag infaller kyndelsmässodagen?

40

Förklaring

Kyndelsmässodagen är även känd som Jungfru Marie kyrkogångsdag. Den är en gammal kristen helgdag som infaller den 2 februari varje år. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus. Dagen markerar att hälften av vintern är förbi. I den katolska kyrkan firas dagen fortfarande med en stor ljusmässa där ljusen som skall användas kommande år välsignas.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.