Vad är Wikipedia.org?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #18329

Vad är Wikipedia.org?

Ett lexikon

Förklaring

Encyklopediprojektet Wikipedia är flerspråkigt, webbaserat, har fritt innehåll och en öppen redigeringmodell. Wikipedia är skriven gemensamt av volontärer på internet. Volontärerna skriver oavlönat och i stort sett anonymt. Wikipedia har fem grundläggande principer som definierar projektets karaktär. Dessa är att Wikipedia: är ett uppslagsverk, tar inte ställning, har ett fritt innehåll, har en uppförandekod och har inga fasta regler.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.