Vad mäter man med spirometer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #18332

Vad mäter man med spirometer?

Lungfunktion

Förklaring

En spirometer är en anordning som mäter volymen på lungornas in- och utandning av luft. På sjukhus är spirometri känt som ett lungfunktionstest. I undersökningen mäts lungans volym och hastighet på in- och utandning. Spirometri används vid diagnostisering av astma, cystisk fibros, hjärtsjukdomar etc.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.