Vad används hålet i toppen av tipin till?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #18365

Vad används hålet i toppen av tipin till?

Släppa ut röken från en brasa inne i tältet

Förklaring

Tipi är ett konformigt tält som indianer i Nordamerika använde som bostad. Det mest speciella med tipi är att de har ett rökhål i toppen, så att röken från en brasa tänd inne i tältet kunde försvinna ut. För att röken skall söka sig rakt upp och ut genom rökhålet oavsett vindriktning, bör tältet vara fäst tätt intill marken.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 61% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.