Vad avgör om fettsyror är mättade eller omättade?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #18428

Vad avgör om fettsyror är mättade eller omättade?

Fettets kemiska bindningar

Förklaring

Fettsyror är organiska syror. De består av långa, ofta ogrenade linjära kedjor av kolatomer med en karboxylsyragrupp (-COOH) i den ena änden. Fettsyror kan vara mättade eller omättade. Mättade fettsyror har endast enkelbindningar i sin kolkedja och kan därför inte genomgå en additionsreaktion. I omättade fettsyror finns det en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Omättade fettsyror delas in i enkelomättade och fleromättade. Den förstnämnda innehåller endast en dubbelbindning, medan den andra innehåller två eller flera dubbelbindningar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.