Hur är anhängarna av Tea Party rörelsens inkomst generellt om man jämför med genomsnittet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #18444

Hur är anhängarna av Tea Party rörelsens inkomst generellt om man jämför med genomsnittet?

Högre

Förklaring

Den amerikanska gräsrotsrörelsen Tea Party-rörelsen uppstod år 2009. Den uppstod i protest mot att kongressen beviljat ett stimulanspaket för att mildra finanskrisen. Namnet är taget från Boston Tea Party, där medborgarna protesterade mot att bli föremål för beskattning, utan att de representerades i London. Rörelsen kämpar för reducering av statsbudgeten och skatter. Den har varken en formell ledare eller organisation, utan består av ett flertal föreningar. Anhängarna tjänar i regel mer än genomsnittet och har högre utbildning.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 33% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.