Vad protesterade Tea Party-rörelsen mot när den bildades år 2009?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #18445

Vad protesterade Tea Party-rörelsen mot när den bildades år 2009?

Beviljande av stödpaket

Förklaring

Den amerikanska gräsrotsrörelsen Tea Party-rörelsen uppstod år 2009. Den uppstod i protest mot att kongressen beviljat ett stimulanspaket för att mildra finanskrisen. Namnet är taget från Boston Tea Party, där medborgarna protesterade mot att bli föremål för beskattning, utan att de representerades i London. Rörelsen kämpar för reducering av statsbudgeten och skatter. Den har varken en formell ledare eller organisation, utan består av ett flertal föreningar. Anhängarna tjänar i regel mer än genomsnittet och har högre utbildning.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 18% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.