Vad kallas den judiska vilodagen som också är en av judendomens viktigaste högtider?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #18450

Vad kallas den judiska vilodagen som också är en av judendomens viktigaste högtider?

Sabbatten

Förklaring

Judendomen är en världsreligion med rötter som går tillbaka till ca. 1200 f.Kr. Den är en minoritetsreligion i alla länder med undantag i Israel. Den judiska vilodagen kallas Sabbat och infaller fredag ​​kväll till lördag kväll varje vecka. Gudstjänst sker i synagogor. Judendomen är det judiska folkets traditionella religion och kultur. Judendomen är den äldsta av de stora monoteistiska världsreligionerna.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 87% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.