Ungefär hur stor del av sin hjärna använder människan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18471

Ungefär hur stor del av sin hjärna använder människan?

100 procent

Förklaring

Många är av den felaktiga uppfattningen att vi människor endast använder omkring 10 procent av vår hjärna. Detta antagande har i många fall sitt upphov i ett citat av Albert Einstein. Det bör dock inte tolkas som att vi inte använder hela vår hjärna, utan istället att vi inte utnyttjar dess kapacitet till fullo. Om det varit så att vi inte använde hela vår hjärna, skulle heller inte hjärnskador påverka oss människor så drastiskt. Enbart genom att lyfta en kopp aktiverar du flera centra, eftersom du både skall lyfta, känna igen, känna, etc.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 22% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.