Hur många sinnen har människan enligt klassisk mening?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18472

Hur många sinnen har människan enligt klassisk mening?

5

Förklaring

Till de klassiska fem sinnena räknas syn, hörsel, känsel, lukt, och smak. Denna repertoar representerar dock inte allt som vi kan känna. Beroende på hur ett sinne definieras kan människan också sägas ha balanssinne, trycksinne, muskelsinne, smärtsinne, temperatursinne, tidssinne, hungersinne, illamående osv. Antal sinnen kan uppdelas och tolkas på sätt som gör att människan har över tjugo sinnen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.