Vad styrs av det vestibulära sinnet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18473

Vad styrs av det vestibulära sinnet?

Balans

Förklaring

Till de klassiska fem sinnena räknas syn, hörsel, känsel, lukt, och smak. Denna repertoar representerar dock inte allt som vi kan känna. Beroende på hur ett sinne definieras kan människan också sägas ha balanssinne, trycksinne, muskelsinne, smärtsinne, temperatursinne, tidssinne, hungersinne, illamående osv. Antal sinnen kan uppdelas och tolkas på sätt som gör att människan har över tjugo sinnen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 55% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.