Vilken kroppstemperatur har människan normalt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18479

Vilken kroppstemperatur har människan normalt?

37 grader

Förklaring

Många tror felaktigt att det mesta av ens kroppsvärme försvinner ut genom huvudet, men mängden värme som lämnar kroppen beror snarare på storleken av kroppsytan. Frigörandet av värme är beroende av hudens temperatur i förhållande till omgivningens. Människans inre är oftast 37 grader. Om temperaturen blir för låg drar hudens arterioler ihop sig. Om temperaturen blir för hög, slappnar arteriolerna av och vi svettas så att värmen kan avdunsta från huden.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 87% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.