Ordet "suveränitet" kommer från det latinska ordet superanus. Vad betyder det?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #18487

Ordet "suveränitet" kommer från det latinska ordet superanus. Vad betyder det?

Högre

Förklaring

Suveränitet är egenskapen att inte lyda under någon främmande makt. Suveränitet ger staten rätt att upprätthålla ordning och försvara sina medborgares gemensamma intressen. En stat kan avstå en del av sin suveränitet genom fördrag. Detta gäller t.e.x. för EU-medlemmar genom Romfördraget. Undertecknande av FN- fördrag kan också innebära att ett land avstår delar av sin suveränitet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 30% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.