Var uppstod kväkarnas rörelse omkring år 1650?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #18499

Var uppstod kväkarnas rörelse omkring år 1650?

England

Förklaring

Kväkare är en beteckning på medlemmarna i den kristna rörelsen Vännernas samfund. Rörelsen har sitt ursprung i England omkring år 1650. Vanligtvis räknas George Fox som dess huvudsakliga grundare, medan Robert Barclay räknas som den viktigaste teologen i den tidiga rörelsen. Kväkarna har alltid varit kända och respekterade för sitt sociala engagemang. De har bl.a. varit delaktiga i bildandet av organisationerna Amnesty International och Greenpeace. De kämpade även för avskaffandet av slaveriet och homosexuellas rättigheter. För kväkare är kristendom en livsstil som är baserad på personligt sökande efter och erkännande om sanningen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.