Vilken funktion är alltid nedsatt hos människor som drabbats av demens?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18601

Vilken funktion är alltid nedsatt hos människor som drabbats av demens?

Minnet

Förklaring

Demens är en abnorm försämring av hjärnans kognitiva funktioner. Det finns fler än 200 sjukdomar som kan orsaka demens. Alzheimers sjukdom är en av dessa och svarar för fler än hälften av fallen. För att en patient skall diagnostiseras med demens krävs alltid nedsättning av minnesförmågan i kombination med ytterligare en försämrad kognitiv funktion, vilken kan vara språkstörningar eller störning av exekutiva funktioner. Symtomen måste vara såpass allvarliga att de påverkar personens dagliga funktion. I vissa fall kan demens behandlas med medicin som hämmar nedbrytningen av acetylkolin.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 96% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.