Vilken av följande sjukdomar kan normalt inte orsaka demens?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18602

Vilken av följande sjukdomar kan normalt inte orsaka demens?

Tourettes syndrom

Förklaring

Demens är en abnorm försämring av hjärnans kognitiva funktioner. Det finns fler än 200 sjukdomar som kan orsaka demens. Alzheimers sjukdom är en av dessa och svarar för fler än hälften av fallen. För att en patient skall diagnostiseras med demens krävs alltid nedsättning av minnesförmågan i kombination med ytterligare en försämrad kognitiv funktion, vilken kan vara språkstörningar eller störning av exekutiva funktioner. Symtomen måste vara såpass allvarliga att de påverkar personens dagliga funktion. I vissa fall kan demens behandlas med medicin som hämmar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 34% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-23.