Från vilken religion vi känner begreppet Shahadah?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1863

Från vilken religion vi känner begreppet Shahadah?

Islam

Förklaring

Världsreligionen islam uppstod i Arabien under 600-talet. Den muslimska trosbekännelsen kallas Shahadah och lyder: "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet". Den som i närvaro av vittnen uttalar dessa ord uppriktigt och utan tvång på arabiska anses av de troende ha konverterat till islam.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 32% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.