Från vilken religion känner vi begreppet shia?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1868

Från vilken religion känner vi begreppet shia?

Islam

Förklaring

Världsreligionen islam uppstod i Arabien under 600-talet. Uppenbarelser som profeten Muhammed mottog år 610-632 finns samlade i Koranen som är muslimernas primära heliga skrift. Efter hans död rådde det oenighet om vem som skulle efterträda honom. Detta resulterade i en splittring och muslimerna delades upp i shiamuslimer och sunniter, vilket fortfarande är islams två huvudriktningar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 74% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.