Vilket psykologiskt och biologiskt fenomen var forskaren Hans Selye känd för att vara innovativ inom?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18725

Vilket psykologiskt och biologiskt fenomen var forskaren Hans Selye känd för att vara innovativ inom?

Stress

Förklaring

Stress är ett komplext begrepp som kan användas om både stimuli, reaktioner och medierande processer. Kortvarig stress är en adaptiv mekanism som gör att vi kan reagera snabbt genom att bl.a. utsöndra hormonet noradrenalin. Långvarig stress kan i sin tur vara farligt och i slutändan leda till depression. Några av de hormoner som utsöndras i samband med långvarig stress kan försämra både minnet och immunsystemet. När vi är stressade, sägs vi vara ur balans, vilket får kroppen att söka efter resurser för att återställa balansen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 42% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.