Vad kallas ett kortvarigt förlopp inom känslolivet som karaktäriseras av ett våldsamt emotionellt utbrott, som orsakats av yttre faktorer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18726

Vad kallas ett kortvarigt förlopp inom känslolivet som karaktäriseras av ett våldsamt emotionellt utbrott, som orsakats av yttre faktorer?

Affekt

Förklaring

En känsla är en medveten subjektiv upplevelse som främst kännetecknas av psykofysiologiska uttryck, biologiska reaktioner och mentala stadier. Det har klassificerats sex primära känslor. Dessa är ilska, avsky, rädsla, glädje, sorg och förvåning. De sägs vara universella för människor och av evolutionär karaktär. Sekundära känslor skall däremot läras, eftersom de är influerade av kultur och relationer med andra människor. Här handlar de om t.e.x. skam och ödmjukhet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 57% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.