Vad kallas det område i hjärnan där känslorna sägs ha sitt säte?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18727

Vad kallas det område i hjärnan där känslorna sägs ha sitt säte?

Limbiska systemet

Förklaring

En känsla är en medveten subjektiv upplevelse som främst kännetecknas av psykofysiologiska uttryck, biologiska reaktioner och mentala stadier. Det har klassificerats sex primära känslor. Dessa är ilska, avsky, rädsla, glädje, sorg och förvåning. De sägs vara universella för människor och av evolutionär karaktär. Sekundära känslor skall däremot läras, eftersom de är influerade av kultur och relationer med andra människor. Här handlar de om t.e.x. skam och ödmjukhet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.