Vad är klockan i New York när den är 12 i London?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SEMESTER OCH RESOR FRÅGA #18740

Vad är klockan i New York när den är 12 i London?

07:00

Förklaring

En tidszon är ett område på jorden med samma normaltid, så kallad zontid. Nollzonen är nollmeridianen som går genom Greenwich i England. Härifrån går det 24 tidszoner med femton graders mellanrum. Varje zon representerar en timme. Innan tidszonerna infördes använde man lokaltid, där solens placering på himlen avgjorde vad tiden var. När järnvägarna växte fram och tidsplaner skulle hållas blev man tvungen att skapa ett gemensamt system.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 55% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.