Vad används BNP som ett uttryck för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #18743

Vad används BNP som ett uttryck för?

Storleken på ett lands ekonomi

Förklaring

BNP står för bruttonationalprodukt och är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land. Utgångspunkten är en variabel som kan användas som ett uttryck för allas inkomst, som då är lika med produktionens bastillväxt. Från detta värde kan man sedan räkna ut bruttonationalprodukt och bruttonationalinkomst (BFI). BNP är basvärdet plus indirekta skatter och avgifter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.