Vad kallas den typ av demokrati i vilken folket väljer några människor som skall fatta beslut för dem?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #18752

Vad kallas den typ av demokrati i vilken folket väljer några människor som skall fatta beslut för dem?

Representativ demokrati

Förklaring

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans demos, folket, och kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen "folkstyre". En demokrati är ett politiskt system där makten ligger hos majoriteten av folket. I en modern tolkning av begreppet skiljer man mellan en styrelseform och en livssyn. Det råder ingen enighet om exakt hur begreppet skall tolkas. I samtliga fall styrs demokratins utformning av ett samhälle med de lagar, regler eller förfaranden som gäller.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 74% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.