Vilken diagnostiserad sjukdom blir bl.a. behandlad med Metylfenidat (Ritalin), som är ett centralstimulerande medel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #18755

Vilken diagnostiserad sjukdom blir bl.a. behandlad med Metylfenidat (Ritalin), som är ett centralstimulerande medel?

ADHD

Förklaring

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den utmärks av nedsatta exekutiva förmågor såsom uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet. Symptomen skall ha startat innan sju års ålder. ADHD är den mest studerade och diagnostiserade psykiska sjukdomen hos barn. Ungefär 3-5 procent av alla barn i världen sägs vara påverkade. Diagnosen ställs oftare på pojkar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 62% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-24.